RADA RODZICÓW

 

Przewodniczący – Tomasz Łoziński  

Zastępca – Elżbieta Potyrała-Łopotowska

Skarbnik – Agnieszka Zagórska

 

Członkowie:

Magdalena Gajowiak

Andrzej Roszkowski

Karolina Poznawska-Ludew

Agnieszka Opania

Piotr Wójcik

Paweł Kosiacki

Katarzyna Filochowska

 

 

 

Konto bankowe Rady Rodziców:

PKO BP 19 1020 1013 0000 0102 0002 6765

 

Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego (w zakładce – DO POBRANIA).

Pracownik szkoły upoważniony do kontaktów z Radą Rodziców – Danuta Kostecka, pokój administracji półpiętro